Kde si BlockID otestovat?

Integrované služby

Momentálně je možnost sdílení identity prostřednictvím BlockID integrována přímo do služeb XIXOIO. Další služby budou následovat.